Te huur: Bedrijfsruimte Amsterdam

Lauriergracht hoek 2de laurierdwarsstraat 1016RC Amsterdam

Status
Te huur
 
Objecttype
Bedrijfsruimte
 
Sub objecttype(s)
Kantoorruimte
 
Praktijkruimte
 
Showroom
 
Huurprijs
€ 2950
 
Beschikbaar per
01/02/2020
 
Bouwjaar
1850
 
Opp. totaal
 
 
 

Omschrijving

 

Algemene omschrijving :
Monumentaal hoekpand gelegen in het hart van de bruisende Jordaan aan de Lauriergracht / Tweede  Laurierdwarsstraat tussen de Rozengracht en Elandsgracht, wij bieden deze unieke kantoorruimte/ bedrijfsruimte aan die uitermate geschikt is voor partijen die een eigen identiteit willen uitstralen. 
De ruimte is +/- 85 m2 groot, verdeeld over: de begane grond (plafondhoogte 2,9 meter), entresol en het souterrain  +  niet berekend in de 85m2 is een opslag van +/- 30m2 (lage plafond +/- 1,50 m)
De frontbreedte hoek bedraagt circa 10 meter en de volledig glazen voorgevel geeft de ruimte een uitstekende lichtinval.

Het pand ligt aan de zonnige kant van de gracht .
Locatie: 

De kantoorruimte / bedrijfsruimte is gelegen in het hart van de Amsterdamse Jordaan, bij de  9 Straatjes. Dit gedeelte van de stad kenmerkt zich door de vele grachten en straatjes met winkels, restaurants, hotels en woonhuizen. Ook zijn er in de Jordaan vele bedrijven gehuisvest, met name uit de creatieve sector. 

Bereikbaarheid: 

De Lauriergracht is per auto te bereiken via de ring A10 en de Haarlemmerweg. Diverse tram- en busverbindingen zorgen tevens voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Vanaf NS station Amsterdam Centraal is het gebouw het beste te bereiken met tramlijn 13, 14 en 17. en busverbinding (lijn 752, 754 en 758).
Parkeren

Betaald parkeren of middels een parkeervergunning (wachttijd 10 maanden). 

In de naastgelegen Q garage is een plek beschikbaar

Huurtermijn: 

1 jaar, verlenging mogelijk 

Opzegtermijn: 

Tenminste 3 maanden voor het einde van een huurtermijn. 

 Huurprijzen 

€ 2,950,- per maand. Over de huurprijs wordt geen BTW berekend. 

Opleveringsniveau 

Casco. De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat en is verder voorzien van: 

- 2 eigen entree

- inbouwverlichting  

- Alarm 

- CV 

- Keuken/afwasmachine  

- Toilet 

Leveringen/diensten 

P.M. Huurder dient zelf het contract voor gas, water en elektra af te sluiten. 

Verzekeringen en belastingen.

Huurprijsaanpassing 

Jaarlijks, op de huuringangsdatum, conform het verloop van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI – alle huishoudens (2000=100) gepubliceerd door het Centraal Planbureau voor de Statistiek. 

Huurbetaling 

Per maand vooruit. 

Zekerheidstelling 

Huurder zal een waarborgsom stellen ven tenminste een betalingsverplichting van drie maanden. 

Aanvaarding 

Per 1/2/20 

Voorbehoud 

Deze informatie is geheel vrijblijvend. Aan de inhoud van deze informatie kan geen rechten worden ontleend. Een overeenkomst kan pas tot stand komen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

Deze brochure is met zorg samengesteld. Mochten er in onze mededelingen toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij u volledige informatie kunnen verschaffen over dit object.

 

Geen horeca of toeristen spullen.

General description:

Monumental corner building located in the heart of the lifely Jordaan on the Lauriergracht / Tweede Laurierdwarsstraat between the Rozengracht and Elandsgracht.

We offer for rent this unique office space / business space that is extremely suitable for parties who want to radiate their own identity.

The space is +/- 85 m2, spread over:

*the ground floor (ceiling height 2.9 meters)

 *upstairs room on the canal side

 *souterrain on the canal side

  and in the basement not calculated in the 85m2 a storage of +/- 30m2 (low ceiling +/- 1, 50 m)

The front width angle is approximately 10 meters and the fully glazed facade gives the space an excellent incidence of light.

The property is on the sunny side of the canal.

Location:

The office space / business space is located in the heart of the Amsterdam Jordaan, at 9 Straatjes. This part of the city is characterized by the many canals and streets with shops, restaurants, hotels and houses. There are also many companies housed in the Jordaan, in particular in  the creative sector.

Accessibility:

The Lauriergracht can be reached by car via the A10 ring road and the Haarlemmerweg. Various tram and bus connections also ensure good accessibility by public transport. The building can best be reached from Amsterdam Central Station with tram lines 13, 14 and 17. and bus connections (lines 752, 754 and 758).

Parking

Paid parking or through a parking permit (waiting period 10 months).

A space is available in the adjacent Q garage

Lease term:

1 year, extension possible

Notice period:

At least 3 months before the end of a rental period.

 Rental prices

€ 2,950 per month. No VAT is charged on the rental price.

Delivery level

The space is delivered in its current state and is provided with:

- 2 private entrance

- lighting

- Alarm

- Central heating

- Kitchen / dishwasher

- Toilet

Deliveries / services

The tenant must conclude the contract for gas, water and electricity and internet

As well as insurances and taxes.

Rental price adjustment

Annually, on the lease commencement date, in accordance with the course of the consumer price index (CPI), series CPI - all households (2000 = 100) published by the Central Planning Bureau for Statistics.

Rent payment

Monthly in advance on the first of the month.

Deposit

The renter will provide a deposit of at least a payment obligation of three months.

Acceptance

Possible as of January 1, 2020 and ultimately 01-02-2020

Reservation

This information is entirely without obligation. No rights can be derived from the content of this information. An agreement can only be concluded after explicit and written permission from the owner.

This brochure has been compiled with care. If errors or mistakes occur in our communications, we cannot be held liable for this.

Always contact us personally so that we can provide you with complete information about this object.

No catering or tourist stuff.

 

 

Aangeboden door:

Didier
2 de Laurierdwarsstraat 64
1016RC Amsterdam

Informatie aanvragen

* Verplicht veld